Proizvodi / UslugeCAM Engineering Novi Sad

– Auditing pneumatskih sistema
– Projektovanje i izrada automatizovanih mašina i uređaja
– Revitalizacija postojećih mašina i uređaja
– Pneumatsko upravljanje
– Elektro-pneumatsko upravljanje
– Računarom podržano upravljanje
– Hidraulika

– Izrada didaktičkih uređaja
– Programabilni logički kontroleri
– SCADA sistemi
– Industrijske mreže
– Softver
– Upravljanje proizvodnjom
– Industrijski manipulatori
– Održavanje sistema
– Automatizovani sistemi za iznajmljivanje bicikala

– Integracija softvera za upravljanje proizvodnjom sa upravljačkim sistemima proizvodnih sistema

– SMS sistem naplate i kontrole pristupa parking prostorima

– NFC sistem napalate i kontrole pristupa parking prostorima

– RFID sistemi
– Bežične senzorske mreže
– Data Mining
– E-commerce