Reference

 1. Automatizacija Muf mašine 1, 4 i 5 u firmi "Rumaplast" u Rumi
 2. Automatizacija Motalice cevi u firmi "Rumaplast" u Rumi
 3. Automatizacija rada Mešalice i silosa za dovod materijala u firmi "Rumaplast" u Rumi
 4. Automati za uravljanje radom izvorišta od BV1 do BV9 za JP "Vodovod Paraćin" u Paraćinu
 5. Automat za uravljanje radom Rezervoara za JP "Vodovod Paraćin" u Paraćinu
 6. Automat za uravljanje radom izvorišta Sveta Petka za JP "Vodovod Paraćin" u Paraćinu
 7. Automat za pakovanje pašteta za "Danwel" Petrovaradin
 8. Upravljački sistem manipulatora za mašinu za brizganje plastike za "ATM" u Sevojnu
 9. Automat za upravljanje radom kontinualnog tunela za "PIGO®" Beograd
 10. Automat za upravljanje radom mašine za marcipan za "PIGO®" Beograd
 11. Upravljački sistem za postrojenje za preradu vode PRO 55A u saradnji sa firmom "Milanović Inženjering" za EPS, RJ Površinski kopovi Kolubara
 12. TERA GPS sistem za praćenje vozila za "DDOR" Novi Sad
 13. Automat za prodaju polisa putničko-zdravstvenog osiguranja - Polisomat za "DDOR" Novi Sad
 14. Manipulator za ubacivanje nalepnica u alat mašine za brizganje plastičnih kantica do 2kg za "Jokey BG" (Koneks) Nova Pazova
 15. Manipulatori za ubacivanje i za postavljanje nalepnica na alat mašine za brizganje plastičnih kantica do 2kg za "DM Plast" Žitište
 16. Manipulator za ubacivanje nalepnica u alat mašine za brizganje plastičnih kantica do 2kg za "Nimajo" Beograd
 17. Manipulator za postavljanje nalepnica na alat mašine za brizganje plastičnih poklopaca i kantica do 2kg za "Nimajo" Beograd
 18. Informacioni displeji (6 displeja) za prikaz slobodnih mesta na parkinzima u gradu za JKP "Parking servis" Novi Sad
 19. Automat (sa elektro osama) za samoposluživanje pićima – Drinkomat za Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
 1. Wireless sistem za video nadzor u dvorištu firme "Rumaplast" u Rumi
 2. Wireless sistem za video nadzor za JKP "Parking servis" Novi Sad na parking garaži kod Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu
 3. Wireless sistem za video nadzor javnih biciklana za JKP "Parking servis" Novi Sad
 4. Wireless sistem za video nadzor za JKP "Parking servis" Novi Sad u Skupštini grada
 5. Sistem za video nadzor rent-a-bike biciklane za JKP "Parking servis" Novi Sad u Rumenačkoj ulici u Novom Sadu
 6. Sistem za video nadzor na privatnom parkingu Instituta u Sremskoj Kamenici
 7. Sistem za video nadzor na privatnom parkingu kod Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu
 8. Sistem za video nadzor na privatnom parkingu kod Priridno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu
 1. Softver za GPRS komunikaciju centrale sa udaljenim izvorištima za JP "Vodovod Paraćin" Paraćin
 2. SCADA za upravljenje radom sistema za snabdevanje vodom za  JP "Vodovod Paraćin" Paraćin
 3. Softver za automate za uravljanje radom izvorišta za JP "Vodovod Paraćin" Paraćin
 4. Softver za kontrolu pristupa i naplatu parkiranja na svim parkinzima JKP "Parking servis" Novi Sad
 5. Softver za kontrolu pristupa i naplatu parkiranja na svim parkinzima za "Zavod za izgradnju grada" Vranje
 6. Softver za kontrolu pristupa i naplatu parkiranja na svim parkinzima JKP "Pijace i parkinzi" Zrenjanin
 7. Softver za kontrolu pristupa i naplatu parkiranja na svim parkinzima JKP "Parking servis" Novi Sad
 8. Softver za upravljanje mašinom za preradu paprike, za upravljanje radom kontinualnog tunela i mašine za marcipan za "PIGO®" Beograd
 9. Softver za upravljanje radom automata za prodaju polisa putničko-zdravstvenog osiguranja - Polisomata za "DDOR" Novi Sad
 10. Softver za upravljanje radom Muf mašina u firmi "Rumaplast" u Rumi
 11. SCADA za upravljenje radom mešalice i silosa za dovod materijala u firmi "Rumaplast" u Rumi
 12. Softver za kodiranje RFID kartica za pristup:
 • svim parkinzima JKP "Parking servis"-a Novi Sad,
 • na parkinzima kod Poljoprivrednog fakulteta i kod Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu,
 • na privatnom parkingu Instituta u Sremskoj Kamenici,
 • parking garaži za "Parking servis" Jagodina u centru Jagodine,
 • parkingu kod tvrđave za "Parking servis" Novi Pazar u Novom Pazaru.
 1. Softver za evidenciju taksista i za kodiranje RFID kartica za Gradsku upravu saobraćaja u Novom Sadu
 2. Softver za upravljanje radom rent-a-bike biciklana u Novom Sadu i Subotici
 3. Softver za upravljanje radom manipulatora za postavljanje nalepnica u/na alat mašine za brizganje plastičnih proizvoda
 4. Softver za rad i GPRS komunikaciju informacionih displeja sa parking sistemima u gradu za JKP "Parking servis" Novi Sad
 5. Softver za upravljanje radom automata, korisnička aplikacija za HMI, korisnička aplikacija za RFID, android aplikacija za NFC (Near Fild Communication tehnologija) za automat (sa elektro osama) za samoposluživanje pićima – Drinkomat za Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
 6. SCADA sistem za kontrolu ulaska/izlaska vozila na parkingu kod Poljoprivrednog fakulteta i Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu
 7. SCADA sistem za kontrolu ulaska/izlaska vozila u centar Novog Sada (ulica Modene) za Gradsku kuću u Novom Sadu
 1. Montažna parking garaža kod Srpskog narodnog pozorišta za JKP "Parking servis" Novi Sad u Novom Sadu
 2. Sistem za kontrolu ulaska/izlaska vozila za JKP "Parking servis" Novi Sad u Novom Sadu za parking:
 • na Trgu Galerija,
 • na Spensu,
 • kod zgrade Privrednog suda,
 • na Kvantaškoj pijaci,
 • kod Srpskog narodnog pozorišta.
 1. Sistem za kontrolu ulaska/izlaska vozila u centalnoj zoni grada- ulica Modena i Gimnazijska za JKP "Parking servis" Novi Sad u Novom Sadu
 2. Sistem za kontrolu ulaska/izlaska vozila u parking garažu za "Parking servis" Jagodina u centru Jagodine
 3. Sistem za kontrolu ulaska/izlaska vozila u parking garažu kod autobuske stanice i na parking ispred hotela Vranje za "Zavod za izgradnju grada" Vranje u Vranju
 4. Sistem za kontrolu ulaska/izlaska vozila na parking kod tvrđave za "Parking servis" Novi Pazar u Novom Pazaru
 5. Sistem za kontrolu ulaska/izlaska vozila za JKP "Pijace i parkinzi" Zrenjanin na parkinzima:
 • u centalnoj zoni grada u ulicama: Nemanjina ,Gimnazijska, Jevrejska i 29 Novembar,
 • Mladost (Prevlaka) i
 • Žitni Trg.
 1. Sistem za kontrolu prolaska vozila na pružnom prelazu kod azotare u Subotici
 2. Parking ispred picerije "Boss" u Subotici
 3. Sistem za kontrolu ulaska/izlaska vozila u Novom Sadu, na parkingu kod:
 • Poljoprivrednog fakulteta,
 • Prirodno-matematičkog fakulteta,
 • Ekonomskog fakulteta,
 • Instituta u Sremskoj Kamenici,
 • Novosadskog Sajma za "Novosadski sajam",
 • Betanije u Novom Sadu,
 • Vojnog odseka,
 • "Studentskog centra" Novi Sad.
 1. Sistem za kontrolu ulaska/izlaska vozila na deponiju u Staroj Pazovi za "Parking servis" Stara Pazova
 2. Sistem za kontrolu ulaska/izlaska vozila u dvorište firme "Lagermax Elitte" i "Zastava Promet" Kragujevac
 1. Rent-a-bike biciklane za JKP "Parking servis" Novi Sad
 2. Rent-a-bike biciklane za JKP "Parking" Subotica
 1. Upravljački sistem postrojenja za neutralizaciju otpadne kisele vode za "HYDRO Aluminium"  Grevenbroich u Nemačkoj
 2. Upravljački sistem za postrojenje za preradu vode PRO 80A u saradnji sa firmom "Milanović Inženjering" za "ProMinent", Francuska
 3. Upravljački sistem za postrojenje za preradu vode PRO 125A u saradnji sa firmom "Milanović Inženjering" za "ProMinent", Francuska